PHÓNG SỰ VTV1 – LAN TỎA HÀNH ĐỘNG XANH – BỆNH VIỆN THU CÚC